Ja. Een bril moet je ogen beschermen tegen ultraviolette stralen. Zonder zo een bril loop je immers een risico op oogmelanoom. Deze bril moet voorzien zijn van een CE-markering en hij moet voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Heb je nog geen bril, dan kan je deze bij ons aankopen.